Darmowa wycena

Blog

Umowa przedwstępna sprzedaży lub kupna mieszkania – czego dotyczy i kiedy jest sporządzana?

6 września 2022

Prawo

Przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości niekiedy pojawia się pojęcie umowy przedwstępnej. Czy wiecie czego dotyczy ta umowa i dlaczego może być bardzo ważna w obrocie nieruchomościami? Dowiedzcie się, kiedy trzeba ją koniecznie sporządzić i co powinna zawierać.

umowa przedwstępna kupna lub sprzedaży

Czym jest umowa przedwstępna?

Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z pojęciem umowy przedwstępnej. Najczęściej jest to umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. O jej wadze świadczy fakt, że została ona zdefiniowana w Kodeksie cywilnym.

Definicja stwierdza, że jest to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy, zwanej przyrzeczoną. Jest to więc rodzaj deklaracji, w której strony ustalają, że ma dojść do transakcji, określają jej najważniejsze postanowienia oraz termin, w którym ma to nastąpić. Jest to więc rodzaj zapewnienia, że kupujący kupi mieszkanie, a sprzedający nie oferuje go innemu nabywcy. Najczęściej jest stosowana w przypadku handlu mieszkaniami z rynku wtórnego.

Kiedy trzeba sporządzić umowę?

Umowa przedwstępna kupna mieszkania jest najczęściej zawierana, gdy kupujący mieszkanie chce sobie je zarezerwować, gdy będzie załatwiać kredyt hipoteczny. Kupujący chce mieć pewność, że mieszkanie nie zostanie w tym czasie sprzedane innemu nabywcy. Jednocześnie sprzedający ma zapewnienie, że lokal zostanie kupiony i nie musi szukać kolejnych klientów.

Tak więc zawarcie umowy przedwstępnej przy kupnie czy sprzedaży nieruchomości jest rodzajem oświadczenia obu stron, że dojdzie do umowy docelowej.

Warto pamiętać, że na rynku pierwotnym na nieruchomości jeszcze nie oddane do użytku powinno się podpisywać umowy deweloperskie.

Bardzo istotna jest forma zawarcia umowy. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, zawarta w formie aktu notarialnego, daje możliwość przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej. Można też domagać się odszkodowania za szkody poniesione w wyniku niepodpisania umowy przyrzeczonej.

Inne niż notarialna formy umowy przedwstępnej nie dają możliwości żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Można jedynie dochodzić odszkodowania.

Co należy zawrzeć w umowie, żeby była ważna?

Wprawdzie nie ma określonego wzoru umowy przedwstępnej, ale zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego powinna zawierać określone elementy. Do najważniejszych należą:

  • dokładne określenie nieruchomości podlegającej sprzedaży;
  • określenie stron umowy, czyli sprzedającego i kupującego;
  • cena sprzedaży;
  • wysokość ewentualnego zadatku;
  • dodatkowe zapisy ważne dla stron;
  • podpisy obu stron umowy.

Wiele osób zapomina o podpisach, a przecież brak podpisu choćby jednej ze stron sprawia, że dokument jest nieważny.

W umowie przedwstępnie dobrze jest także umieścić termin zawarcia ostatecznej umowy. Może to być konkretna data jej podpisania albo też data, do której ta umowa ma być zawarta. Najważniejsze jest, aby termin był określony precyzyjnie.

Ponieważ sprzedaż nieruchomości zawsze wymaga formy notarialnej, umowę przedwstępną także warto zawrzeć w tej formie. Dodatkowo notariusz dopilnuje, aby w dokumencie znalazły się wszystkie niezbędne elementy.

O czym należy pamiętać, sporządzając umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna jest dobrym zabezpieczeniem zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego nieruchomość. Ponieważ jest to umowa cywilna, więc należy pamiętać o zawarciu w niej niezbędnych elementów. Inaczej może się okazać, że dokument jest nieważny.

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie notarialnej nie tylko ustrzeże od tych braków, ale dodatkowo, w razie wycofania się jednej ze stron, pozwala dochodzić swoich praw przed sądem. Inną zaletą notarialnej formy jest możliwość wnioskowania przez notariusza o wpisanie roszczenia z umowy przedwstępnej do księgi wieczystej nieruchomości. To dodatkowo wzmacnia umowę.

Jeśli mieszkanie jest kupowane przez agencję nieruchomości, to jego przedstawiciel także bierze udział w podpisaniu umowy przedwstępnej.

Kupno czy sprzedaż mieszkania z sprzedaż mieszkania z Value Properties również może być poprzedzone umową przedwstępną. Możecie wtedy liczyć na pomoc nie tylko w sporządzeniu umowy, ale i we wszystkich innych formalnościach. Dodatkowo macie dostęp do dużego wyboru mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego.