Darmowa wycena

Blog

Własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

18 lipca 2023

Prawo

Jeżeli celem jest kupno mieszkania, trzeba dowiedzieć się więcej na temat stanu prawnego oferowanej nieruchomości. Jedną z opcji jest odrębna własność lokalu mieszkalnego, która ma sporo korzyści, zwłaszcza po stronie kupującego. Można też kupić mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Pomimo że te dwa rozwiązania mogą brzmieć podobnie, istnieją między nimi ważne różnice, o czym dowiesz się w kolejnych częściach artykułu.

Czym się różni spółdzielcze mieszkanie własnościowe od odrębnej własności?

Istnieje sporo różnić między spółdzielczym mieszkaniem własnościowym a odrębną własnością. Najważniejszą z nich jest kwestia własności lokalu. Mając spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, nie jest się właścicielem nieruchomości, ponieważ własność tę ma spółdzielnia mieszkaniowa, co jest sporym minusem. Właścicielem lokalu, jak i gruntu, na którym znajduje się obiekt, jest spółdzielnia. W przypadku odrębnej własności osoba fizyczna bądź prawna posiada pełne prawo do własności konkretnej nieruchomości, razem z prawem do korzystania z niej, wprowadzania zmian w jego strukturze itd.

W przypadku odrębnej własności lokalu właściciel jest też właścicielem części dotyczącej nieruchomości wspólnej, a także gruntu, na którym się ona znajduje. Różnice są też w przypadku księgi wieczystej. Posiadacz odrębnej własności musi ją mieć. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa nie ma takiego obowiązku – księgę wieczystą zakłada się głównie na potrzeby udzielenia kredytu hipotecznego.

Co daje odrębną własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej?

Spółdzielczym własnościowym prawem jest to, że właściciel lokalu może z niego korzystać w ograniczonym stopniu – wszelkie podejmowane w nim działania, np. zmiana przeznaczenia lokalu, wymaga zgody spółdzielni, co jest sporym kłopotem. W przypadku odrębnej własności ma się pełne prawo do korzystania z nieruchomości i rozporządzania jej wedle swojego uznania, oczywiście zgodnie z przepisami prawa budowlanego itd.

Dodatkowo właściciel odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej ma prawo do dziedziczenia go i przekazywania w drodze spadku bądź na podstawie testamentu.

Zobacz artykuł: Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Właściciel mieszkania często zastanawia się, jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność. Do tego celu trzeba spełnić trzy warunki. Jednym z nich jest to, że działka pod budynkiem musi mieć uregulowaną sytuację prawną – spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem gruntu, który nie jest obciążony roszczeniami poprzednich właścicieli.

Kolejnym warunkiem do ustanowienia odrębnej własności lokalu jest stabilna pozycja finansowa wnioskodawcy. Musi mieć on zdolność kredytową potrzebną do sfinalizowania budowy konkretnego lokalu razem z odsetkami.

Ostatnim warunkiem w przypadku chęci przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność jest to, że lokal objęty tym procesem nie ma zaległości czynszowych.

Spółdzielnia mieszkaniowa od dnia złożenia wniosku ma 6 miesięcy na zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu.

Ustanowienie odrębnej własność lokalu – czynności prawne

Żeby możliwa była finalizacja procesu ustanowienia odrębnej własności lokalu, trzeba udać się do notariusza. Można to zrobić m.in. w formie umowy. Rozwiązanie to stosowane jest wtedy, kiedy właściciel gruntu i budynku ustanawia odrębną własność lokalu mieszkalnego i sprzedaje go osobie trzeciej. Do tego dolicza się sytuacje, kiedy współwłaściciele znoszą współwłasność.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu odbywa się też w formie jednostronnej czynności prawne. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy właściciel gruntu i budynku dokonuje tego przekształcenia dla siebie.

Odrębną własność lokalu przeprowadza się też na mocy orzeczenia sądu, czyli podczas znoszenia współwłasności nieruchomości bądź spadku.

Jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie w rozsądnej cenie, koniecznie zapoznaj się z ofertą firmy Value Properties.