Darmowa wycena

Blog

Formalności związane ze sprzedażą mieszkania

10 listopada 2022

Prawo

Sprzedaż mieszkania to transakcja związana z koniecznością uzyskania dokumentów oraz pism urzędowych. To jakie to będą dokumenty zależy od formy własności, czy istniejących obciążeń na nieruchomości. Większość formalności zwykle powiela się w każdym przypadku i można łatwo je uporządkować.

sprzedaż mieszkania formalności

Od czego warto zacząć sprzedając mieszkanie?

Dopełnianie formalności warto rozpocząć od wyszukania informacji na temat tego, jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania będą niezbędne. Kompletowanie warto zacząć już momencie wystawienia nieruchomości na sprzedaż. Być może okaże się, że trzeba będzie ustalić dodatkowe informacje, odnaleźć zaginione akty prawne lub ubiegać się o ich ponowne wydanie. Co dokładnie będzie niezbędne?

  • Tytuł prawny nabycia nieruchomości. Może to być umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego jeśli mieszkanie zostało przez nas kupione  lub . akt darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia lub orzeczenie sądu stwierdzające nabycie nieruchomości wypadku jeśli nieruchomość została nam darowana lub przekazana w spadku.
  • Numer księgi wieczystej W  przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, księga może nie być założona. Jeżeli dla lokalu  nie jest założona księga wieczysta możemy sprzedać lokal jedynie Klientowi gotówkowemu.
  • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych Dokument ten zwykle jest wymagany przez stronę kupującą. Jego przedłożenie konieczne jest w momencie finalizacji transakcji, najlepiej wydany w dniu podpisywania umowy sprzedaży lokalu.
  • Zaświadczenia o  braku zaległości czynszowych wnoszonych do wspólnoty lub spółdzielni.
  • Zaświadczenie o przynależności nieruchomości do obszaru rewitalizacji. Jeśli mieszkanie znajduje się w budynku objętym  programem rewitalizacyjnym prawo jego pierwokupu należy do Gminy lub do Miasta.

Tego typu formalności przy sprzedaży mieszkania są niezbędne zarówno dla stron dokonujących transakcję jak i notariusza, który  sporządzają umowę notarialną sprzedaży nieruchomości. 

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

Sprzedaż mieszkania zakupionego z pomocą kredytu hipotecznego wymaga kilku dodatkowych dokumentów. Potrzebne w tym przypadku będzie:

  • zaświadczenie o kwocie pozostałego zadłużenia,
  • promesa wykreślenia hipoteki przez bank po spłacie całej kwoty kredytu.

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką związana jest ze wcześniejszą spłatą kredytu. Warto więc zawczasu ustalić, jaki będzie koszt przedwczesnej spłaty pozostałych rat. Dobrą informacją jest jednak to, że od 1 stycznia 2022 roku całkowity koszt spłaty pozostałego kredytu, można uznać za przeznaczony na wydatki mieszkaniowe, co częściowo zwalnia sprzedającego z podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości.

Końcowe formalności, czyli umowa przedwstępna

Gdy już wiadomo jakie formalności przy sprzedaży mieszkania są niezbędne, czas skompletować dokumenty i umówić się na podpisanie umowy u notariusza. W przypadku finasowania się przez kupujących kredytem bankowym należy podpisać umowę przedwstępną na podstawie której bank udziela kredytu. Przedwstępna umowa sprzedaży  może być podpisana w formie aktu notarialnego u notariusza lub mieć charakter umowy cywilno-prawnej.

Umowa tego typu powinna zawierać dane osobowe obu stron. Powinny one zostać potwierdzone aktualnym dokumentem tożsamości. Ponadto należy w niej uwzględnić datę jej zawarcia oraz datę zawarcia głównej umowy. Najważniejszym podpunktem jest opis przedmiotu sprzedaży. Czasami strony umawiają się także na zadatek lub zaliczkę.

Umowa sprzedaży

Po podpisaniu właściwej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  i przekazaniu płatności przez kupujących nadchodzi czas na dokonanie obowiązkowych formalności po sprzedaży mieszkania związanych z wydaniem lokalu. Będzie to przekazanie kluczy, sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego, spisanie liczników.